1.เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความง่ายแก่การใช้งาน ควรเปลี่ยนภาษาที่ท่านสมาชิกถนัดที่มุมขวาบนของเว็บตามรูปเลือกภาษา

2.เมื่อเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยให้ท่านกดเลือกที่เมนู คาสิโน เลือก VIVO Casino ตามรูป

เลือกคาสิโน

3.เมื่อเข้ามาแล้วให้กดเปลี่ยนเป็นภาษาที่ถนัดและกดเลือกที่เมนู “Baccarat”

เลือกโต๊ะ

4. จากนั้นเลือกโต๊ะที่ท่านต้องการจะเล่น แล้วกดไปที่ปุ่ม "PLAY" เพื่อเข้าเล่น